!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

El och försäkring

Proaktiv handbok - förebygga vattenskador, brand, olyckor...

Det är många olyckor och skador som skulle kunna undvikas genom förebyggande åtgärder. Många av dem går att göra själv. Vi har nu lagt in en handbok till proaktivt arbete när det gäller t.ex. vattensystemet, inbrottsskydd, förebygga olyckor, egendomsskydd etc. Se dokument nedan.

 

Föreningens gemensam el

 

1. Beslutet om gemensam el har tagits på extra stämman den 18 jan 2011 och gemensam el är igång fr.o. m 7 mars 2012.

 2. Att införa gemensam el ger stordriftsfördelar eftersom ALL el till föreningen inhandlas hos elleverantören och med den stora volymen har vi lite bättre elpriser (som företag).  Det finns även ekonomiska fördelar, främst mycket lägre rörliga nätavgifter (som företag). Kopian på ekonomisk kalkyl bifogas.

 3. För närvarande har vi EON som elleverantör och vi köper på spotmarknaden. Det har visat sig ge lägre priser än bundna avtal. Men elpriserna bevakas och nytt avtal kan tecknas om priserna börjar stiga. Abonnemangsavgiften betalas av föreningen (ingår i budgeten).

4. Varje lägenhet har egen elmätare, precis som tidigare men som föreningen äger, och kommer att debiteras för egen elförbrukning kvartalsvis. 

 

Bostadsrättstillägg 

Föreningen har bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar, så det behövs ej ett privat Brf tillägg i er hemförsäkring.

 

TIDIGARE INFO

 

Styrelsen har tagit fram ett förslag till medlemmarna angående övergången till gemensam el dvs 44 st privata abonnemang ändras till 1 st fastighetsabonnemang (44 st privata elmätare blir undermätare till 1 st gemensam fastighetsmätare) vilket blir billigare för alla medlemmar eftersom nätavgifter blir mycket lägre samt det kommer även att finnas stordriftsfördelar = lägre elpris.

Uppskattad besparing, vid årsförbrukning på 3000 kWh, ligger på ca 1500 kr/lgh/år netto och investeringens återbetalningstid beräknas till knappt 2 år.

 

En bra information om vad Gemensam el går ut på finns på Energimarknadsinspektionens info blad Kollektivmätning med gemensam mätare, se länken nedan.

 

www.energimarknadsinspektionen.se/For-Energikunder/El/Elhandlare-och-natforetag/Kollektivmatning-med-gemensam-matare/

 

Förslaget kommer att presenteras på extra stämman den 18 jan.

 

Anm. Redan ingångna enskilda elavtal rivs upp automatiskt utan konsekvenser för medlemmar när projektet dras igång.

 

För Styrelsen

Walery

 

Dokument

Proaktiv handbok.zip 2013-03-18
Gemensam_el__Ekonomisk_kalkyl.pdf 2012-09-04
Gemensam_el__Protokoll_Extra_stämma_2011.jpg 2012-09-04