!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreskrifter/Policy

INFO: Linjär avskrivning i bostadsrättsföreningar

 

2015-05-04 Nya regler kring avskrivningar i bostadsrättsföreningar påverkar föreningens ekonomi. Vi bifogar här nedan ett brev till boende "Brev till boende angående avskrivningar.pdf" samt faktatext kring dessa avskrivningsregler "Nya avskrivningsregler i brf 2014.pdf".

 

INFO "ATT BO I EN BOSTADSRÄTT"

 

Styrelsen har delat ut till samtliga medlemmar (brevlådor) lite förtydligande information angående regler som gäller när man bor i en bostadsrätt.

 

“Att bo i en bostadsrätt”

 

Hej alla medlemmar i Brf Horisonthusen!

 

Här kommer lite förtydligande information om boende i en bostadsrätt.

Först och främst så äger man inte sin bostad utan man har nyttjanderätt till densamma (man äger en andel i föreningen) och därför finns det regler för vad bostadsrättsföreningens medlemmar får och inte får göra.

Enligt antagna “Stadgar för Riksbyggens bostadsrättsförening Horisonthusen i Malmö“ gäller följande:

1. Föreningen ansvarar för utsidan av huset och gemensamma utrymmen t. ex. husfasad inkl. fönster, hustak, källare, garage, trapphusen, el- och vattenledningar, bärande konstruktioner och detta innebär att det krävs tillstånd från styrelsen för att göra ingrepp på eller i föreningens ansvarsområde.

OBS! Det är medlemmens ansvar att ta reda på om det krävs ett bygglov för den påtänkta aktiviteten samt att delge styrelsen detta.

2. För den synliga insidan av lägenheten ansvarar medlemmen.

3. Vid andrahandsuthyrning måste medlemmen söka tillstånd från styrelsen.

4. Det finns information i lägenhetspärmen angående grillning på balkongen samt handhavande av gasolbehållare som medlemmarna är skyldiga att följa.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Horisonthusen

Malmö 2011-04-13

Dokument

Brev till boende angående avskrivningar.pdf 2015-05-04
Stadgar - RB Brf Horisonthusen.pdf 2013-11-28
Info_Att_bo_i_bostadsrätt__vers._11-04-13.docx 2011-04-13
Nya avskrivningsregler i brf 2014.pdf 2015-05-04
Föreskrifter_gasolhantering_Brf.pdf 2008-03-12